Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Přihláška pořadu

Přijímáme pouze on-line přihlášky pořadů do uzávěrky 28. 12. Pozdější přihlášky jen výjimečně a po předchozí domluvě. Včasná přihláška pořadu slouží i pro účely propagace, jako informace o příjezdu a odjezdu autora (důležité pro zařazení pořadu do vhodného času), o technice potřebné pro pořad.

Proč je důležitá dobrá anotace pořadu a co nejdříve?

Přihláška pořadu na PragoFFest 2019

Seznam přihlášených pořadů

Každý autor pořadu je povinen si přečíst Podmínky pro autory pořadů, odesláním přihlášky s nimi souhlasí. Jsou v nich specifikovány technické a další podmínky, honoráře apod. Jde nám především o to, aby nedocházelo ke vzájemným překvapením a nepodloženým očekáváním. Děkujeme za pochopení a dodržování pravidel důležitých pro spokojenost vaší, naší a hlavně účastníků.

Postup přihlášení pořadu

Autor pořadu (přednášející, pořadatel vyhlášení soutěže, křtící nakladatel, ...) se domluví ústně/elektronicky s vedoucím programové linie, do které chce pořad přihlásit. Případně přihlásí pořad do linie X - Nezařazené, ze které si vybírají vedoucí linií. Vedoucí linie není povinen přijmout každý pořad, ale je povinen včas informovat autora o odmítnutí pořadu.

Nebyl-li autor nikdy na žádném z FFestivalů a není-li tedy dosud zaregistrován v systému AMBER, registruje se do něj, včetně uvedení bydliště (kvůli výplatě honoráře). Dále se přihlásí přihláškou k účasti jako běžný účastník. Až poté mu systém umožní přihlásit pořad on-line přihláškou v systému AMBER. Další možností je přihlášení pořadu hromadnou  přihláškou přes vedoucího programové linie). V přihlášce uvede potřebné údaje včetně dne, měsíce a hodiny (dd.mm.hh) svého příjezdu a odjezdu k sestavování programu. Nápověda

Přijetí přihlášky je potvrzeno automaticky obratem na mail přihlašovatele, přijetí pořadu do programu vyplývá ze zařazení pořadu do Seznam přihlášených pořadů. Zařazení pořadu do konkrétního prostoru a času není okamžité, sestavení vyváženého programu je obtížné a zabere čas, navíc je třeba sestavit nejdříve kostru a poté ji teprve doplnit dalšími pořady. Vedoucí linií pracují s přihlášenými pořady přímo v systému.

Program linie by měl být sestaven v době uzávěrky časových programů linií 3. 1., finální program přibližně 14 dní před PragoFFestem. Poté se bude měnit už jen výjimečně, na což si pořadatelé vyhrazují právo.

Autor pořadu je zodpovědný za zjištění si času a místa, kam je jeho pořad zařazen. Amber umožňuje vedoucímu linie obeslání všech zařazených autorů pořadu automatickým mailem s uvedením dne a času zařazení pořadu autora do programu. Nespoléhejte na e-mail a aktivně si ověřte, zda váš pořad byl zařazen a kdy.

Až do uzamknutí přihlášeného pořadu v systému AMBER ze strany vedoucího linie má každý přihlašovatel možnost aktualizovat svůj pořad editací v systému. Uzamknutí probíhá přibližně 14 dní před festivalem. Od uzávěrky infobrožury 19.1. již nejsou změny zachyceny v obsahu informační brožury.

Pořadatelé programových linií určují zařazení pořadu a spolupracují s autorem pořadu i na místě, pomáhají. Technici jsou zodpovědní za to, že bude k dispozici příslušná předem poptaná technika, a řeší i odůvodněné a VČAS podané speciální požadavky, reagují na telefonáty na HELP DESK číslo 724 869 852, uvedené také na stole v programových místnostech, v informační brožuře pro účastníky a na informačních plochách. Jména všech příslušných osob jsou uvedena v sekcích Pořadatelé a vedoucí programové linie a budou uvedena i na místě na informačních plochách. Pořadatelé a vedoucí programových linií jsou označeni visačkami.

Výhody hostů a autorů pořadů

Hosté nebo jednotlivých programových linií jsou vyjmenovaní v sekci Hosté. Hosté a účinkující v programu mají určité výhody, přibližně:

  • hosté PragoFFestu - proplacení dopravy, zdarma ubytování a vstup na více dní, poukázka na občerstvení, případně finanční příspěvek
  • hosté programové linie - proplacení dopravy, jednodenní vstup, poukázka na občerstvení
  • autor pořadu - honorář dle novosti pořadu, kvality pořadu a počtu posluchačů, ceny do soutěže
  • vítězové soutěží - odměny, věcné ceny, případně volné vstupenky

Více informací najdete v Podmínkách pro autory pořadů, pořadatelé programových linií dále na organizačních  stránkách FF.