Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Objednávka účasti

Tři možnosti objednávky účasti

1. Nákup vstupenek, služeb a doplňků na místě na recepci.

2. Jednoduchý nákup vstupenek do 26. 1.

  • Jednoduchý nákup vstupenky v systému AMBER s platbou přes platební systém GoPay.
  • Uvedení zaslaného kódu na recepci PragoFFestu a vyzvednutí vstupenky.

3. Přihláška k účasti = nákup vstupenek, služeb a doplňků do 26. 1.: Chcete-li slevy / speciální vstupné / ubytování / jste autorem pořadu v programu.

  • Jednorázová registrace do systému AMBER (jen dosud neregistrovaní).
  • On-line objednávka-přihláška v systému AMBER.
  • Platba přes platební systém GoPay nebo převodem na účet do 7 dnů.
  • Uvedení zaslaného kódu na recepci PragoFFestu a vyzvednutí vstupenky.

Objednávka vstupenek a služeb na PragoFFest 2019
 

Pravidla objednávek účasti

Účastníci do 15 let bez dospělého doprovodu musejí s sebou mít souhlas s účastí, podepsaný zákonným zástupcem.

Zakoupením vstupenek a služeb se zavazujete dodržovat Pravidla FFestivalů a podmínky čerpání služeb. Jejich nedodržování může mít za důsledek vyloučení z účasti, i trvalé. Neznalost pravidel neomlouvá.

Pravidla pro nákup na místě

Nákup na místě umožňuje věkovou slevu a nákup služeb a doplňků, jsou-li ještě dostupné. Takto zakoupené vstupné nevracíme, vstupenky nevyměňujeme.

Pravidla pro jednoduchý nákup

Jednoduchý nákup neumožňuje získání speciálního vstupného a věkových slev. Takto zakoupené vstupné nevracíme, vstupenky nevyměňujeme.

Pravidla pro přihlášku-objednávku

Nákup prostřednictvím přihlášky umožňuje využít všechny výhody - slevy včetně speciálních, nákup služeb a doplňků, nákup místenek, možnost změn objednávky, účastnické materiály.
Prosím nevytvářejte novou registraci, pokud už máte. Postupujte dle nápovědy v systému.
Nezaplacené přihlášky se celé ruší po 26. 1.

Nákup předem nebo na místě

Nákup předem je výhodný

Výhodou je jistota vstupenek a ubytování (do vyčerpání kapacit), získání slev na vstupném a doplňcích, minimální doba při prezenci na recepci.

Nákup na místě je možný

Přibližně polovina účastníků nakupuje vstupenky až na místě, za cenu bez slev. Negarantujeme 100% dostupnost vstupenek, služeb a doplňků na místě.

Platnost a změny objednávky

Platnost objednávky

Objednávka je ze strany účastníka závazná a platná ZAPLACENÍM, nejpozději do týdne od objednání.

Objednávka je ze strany pořadatele závazná a platná potvrzením přijetí platby v seznamu účastníků.

Pořadatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit a účastníka vyloučit z účasti v případě, že účastník porušuje Pravidla FFestivalů nebo způsobuje jiné problémy.

Doobjednání a rušení objednávky nebo její části

Prosím vyplňujte objednávku najednou, i s uvážením služeb a doplňků.

Změnit lze pouze standardní plné přihlášky, nikoliv nákup na místě nebo jednoduchý nákup. Předem a včas projednané změny výrazně urychlí a zjednoduší odbavení při prezenci na recepci.

Podmínky pro změny nákupu vstupenek, služeb a doplňků

Platba

Uzávěrka plateb je 26.1.

Po 26. 1. lze vstupné a doplňky zakoupit až na místě.

Na jaký účet platit, kde sledovat zaplacení, jaký je náš kurz EUR, jak získat fakturu apod. se dozvíte v sekci Platba.